"John Frost grew up partly in Sundsvall. Shi-Yeon Sung is in the world elite of female conductors. But the surprise was the winner of Uppsala composer competition 2014: Matthew Peterson's "And all the trees of the field will clap their hands".

It is inspired by the prophet Isaiah, who said: "so is the word that comes from my mouth, it will not return to me empty." Matthew Peterson thought of echoes; he painted an unruly nature, snorting with life and power, making the echo into a compositional technique.

Here the echoes result in a piece that seems to sound in several horizontal layers, cut into parallel realities. It trembles like oscillating mirrors, vibrating in glittering threads; as if nothing is fixed and everything is just possibility, the innermost spirit of material. A fine-sounding, suggestive, innovative piece, which I hope the orchestra takes up again."

-Susanne Holmlund, Sundsvalls Tidning, Apr 18 2015 (translation by the composer)

"Johan fröst är delvis fostrad i Sundsvall. Shi-Yeon Sung finns i världstoppen av kvinnliga dirigenter. Men överraskningen blev vinnaren av Uppsala tonsättartävling 2014: Matthew Petersons "And all the trees of the field will clap their hands".

Den är inspirerad av profeten Jesaja, där det också sägs: "så är det med ordet som kommer ur min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka". Matthew Peterson tänkte på ekon; han målade en bångstyrig natur, frustande av liv och kraft och gjorde ekot till en egen kompositionsteknik.

Här verkar ekona som om stycket spelas i flera horisontella lager, klyvs i parallella verkligheter. Det dallrar som av svängande speglar, vibrerar som av glittertrådar; som om inget är fast och allt bara sannolikhet, som materiens innersta väsen. Ett skönklingande, suggestivt, nydanande stycke, som jag hoppas orkestern tar upp igen."

-Susanne Holmlund, Sundsvalls Tidning, Apr 18 2015

Comment